top of page

הסכם ממון על דירה עם משכנתא


הסכם ממון על דירה שיש עליה משכנתא

באופן טבעי, הסכם ממון כולל גם את אופן החלוקה של הדירה או השווי הכספי שלה בין בני הזוג. המחלוקת על הדירה עלולה להתברר כאבן הנגף העיקרית, אבן הראשה, לחתימה על ההסכם. המאבק עליה עלול להעכיר את היחסים עוד יותר ולקלוע את שני הצדדים למצב, שבו כל אחד מהם מתבצר בשלו. אם הדירה נרכשה לפני החתונה על ידי מי מבני הזוג או התקבלה, כירושה, במהלך הנישואין, לכאורה קל יותר להסכים עליה.

לכאורה, קל יותר למי מבני הזוג לדרוש חזקה על מחצית שווי הדירה אם חלק ניכר מעלותה מומן באמצעות משכנתא בנקאית או משכנתא חוץ בנקאית, אשר במהלך הנישואין וקיום משק בית משותף שני הצדדים עבדו והתפרנסו והיו שותפים להכנסות. ניתן להוכיח קיום שותפות בנשיאה בעול בין השאר על ידי השתתפות מי מבני הזוג בעלויות שיפוץ או תיקון הבית, תרומה מרבית לקיום ראוי של משק הבית, משך המגורים בדירה המשותפת.

חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושא. ייתכן כי הפתרון היותר נכון במקרה שמתגלעת מחלוקת הוא מכירת הדירה. במקרה של דירה שיש עליה משכנתא, קיימת הליכים מיוחדים שחשוב לבצע לפני מכירת הדירה ובהקשר הנושא הנדון- לעגן אותם במסגרת הסכם מכר מחייב. אלא שזה היבט שצריך לעניין בעיקר את הקונה.

בהינתן מרכזיותה של דירה במכלול הנכסים של בני הזוג, היא עלולה להוות באופן טבעי וצפוי סלע מחלוקת. אם ניתן לפרוע את ההלוואה כולה – זה ודאי סידור שייטיב אבל סביר להניח כי אף לא לאחד מבני הזוג, ואף לא לשניהם, במצטבר, יש די כסף לעשות זאת, כך שחישוב הערך הכספי של דירה שיש עליה עדיין משכנתא עלול להיות סבוך ומורכב, ולכן הכרח לאפשר לבעלי מקצוע לקבוע ולהסדיר את הנושא. החישוב הופך אף מורכב יותר בנושא של משכנתא חוץ בנקאית בריבית גבוהה.

כך או כך, בהסדר ממון על דירה שיש עליה משכנתא חשוב לא להותיר אף לא סעיף אחד עמום ולא מוסדר, כדי למנוע התגלעות ריב בשלב שבו יידרש יישום ההסכם ומימושו. אם וכאשר פרידת בני הזוג תחול לפני סיום תשלום המשכנתא, ודאי יש צורך לקבוע את אופן החלוקה (את גובה התשלום החודשי) של כל אחד מבני הזוג על פי טבלת ההחזרים.

בכל מקרה אם מי מבני הזוג תובע כי הסכם הממון על חלוקת דירה שיש עליה משכנתא לא צריך להיות שוויוני ויכול, לטענתו, לבסס נימוקים לכך כי הוא יקבל יותר, עליו לעשות זאת באמצעות עורך דין, בדיוק כפי שהצד השני עשוי לעמוד על זכותו לקבלת חצי משווי הדירה לאחר סיום תשלום המשכנתא. אותו עיקרון חל גם על גובה התשלום של שני הצדדים בהסדר התשלום החודשי.

הואיל ובתהליך מעורבים גם ילדים, המצב עשוי להיות מורכב ומסובך יותר. בכל מקרה סביר להניח כי נושא טעון זה לא יוכל להיות מוסדר באמצעות הליך גישור או גילוי של רצון טוב של שני הצדדים.

רוצה לדעת עוד? צור קשר

 

משכנתאות

צור קשר

הלוואות לבעלי נכסים בלבד
(דירה, קרקע, רכב או קרן השתלמות)

משכון נכסים יצירת קשר
ניכיון צ'קים מסחריים
bottom of page